top of page
 • Vilket skrot kan jag lämna hos Skillingaryd metall?
  Skillingaryd metall tar emot det flesta former av järn- och metallskort: Järn (ex. skottkärra, yxhuvud, gjutjärn) Koppar (ex. kablar, rör, kopparplåt, dekorationer, kopparkastruller) Aluminium (ex. kärl och plåtmaterial i aluminium, aluminiumburkar utan pant) Mässing (ex. kranar, handtag, ljusstakar) Rostfritt (ex. diskbänkar, bestick) Blybatterier (ex. bil-, båt- och truckbatterier) Blandkabelskrot Övriga metaller och mynt Skillingaryd metall tar inte emot: Farligt avfall Trä Plast Elektronikskrot och ljuskällor Papper och kartong Glas Hushållsavfall
 • Kan jag lämna hushållsavfall hos Skillingaryd metall?
  Nej du kan inte lämna ditt hushållsavfall på Skillingaryd metall. Det är ett resultat av det kommunala avfallsmonopolet som innebär att varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. I avfallsföreskrifterna framgår det hur kommunen fullgör sina skyldigheter.
 • Vad är mitt skrot värt?
  Värdet på ditt skrot påverkas i huvudsak av tre faktorer. Den första är metallfraktionen (ex. blandskrot, klippskrot, fraggskrot, koppar grov blank eller koppar sekunda), det andra är renheten och den tredje är kvantiteten. Priset för varje metallfraktion uppdateras kontinuerligt av oss på Skillingaryd metall baserat på världsmarknadspriset samt utbud och efterfrågan på den lokala marknaden. För dig som kund justeras sedan priset baserat på renhet och den mängd skrot du kommer med. Generellt sett så betingar renare fraktioner i större kvantiteter ett högre pris. För aktuell prislista kontakta Skillingaryd metall!
 • Varför måste jag legitimera mig på Skillingaryd metall?
  Skillingaryd metall legitmerar alla kunder som ett led i att säkerställa att alla våra kunder har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Följden blir att vi skapar en spårbarhet mellan kund och sålt järn- och metallskrot.
 • Kan jag få pengarna direkt i handen på Skillingaryd metall?
  På Skillingaryd metall hanterar vi av säkerhetsskäl inga kontanter. Däremot erbjuder vi olika alternativ för utbetalning: EXPRESS – Utbetalning på några minuter mot en liten avgift om du har bankkonto hos någon av de största bankerna STANDARD – Utbetalning till bankkonto, bank- eller plusgiro inom tre arbetsdagar MÅNADSVIS – Månadens utbetalningar samlas på ett kvitto och betalas ut inom tre arbetsdagar efter månadsskiftet Glöm inte att meddela personalen vilket alternativ du önskar!
 • Hur mycket skrot kan jag lämna hos Skillingaryd metall?
  Skillingaryd metall har ingen begränsning på hur mycket skrot du som kund hos oss kan lämna.
 • Hur bidrar Skillingaryd metall till en bättre miljö?
  Skillingaryd metall är en del av värdekedjan för återvinning av järn- och metallskrot. De flesta metaller kan smältas ner och användas igen utan märkbara kvalitetsförluster. Därtill sparas vid återvinning upp till 95% av den energin som behövs för att bryta malm och tillverka ny metall. Skillingaryd metalls verksamhet är upplysningspliktigt och vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet.
 • Tar Skillingaryd metall emot gamla bilar?
  Nej Skillingaryd metall tar ej emot uttjänta personbilar eftersom det krävs särskilda tillstånd för att skrota personbilar. Däremot är du välkommen med bilbatterier och aluminiumfälgar!
 • Hur säkerställer Skillingaryd metall att stöldgods inte köps in?
  Alla Skillingaryd metalls kunder måste intyga att de har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Därtill skapar vi spårbarhet genom registrering och ID-kontroll på alla kunder. För vissa typer av skrot är vi särskilt noggranna i vår kontroll. Vi polisanmäler vid misstanke om stöld.
bottom of page