top of page
MILJOSTATION.png

Miljöstation för farligt avfall

För verksamheter som har farligt avfall, hjälper vi till att installera miljöstationer. Rapportering till Naturvårdsverket ingår i tjänsten.

bottom of page